Przejdź do treści

Udostępnianie informacji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 34/2014/2015 w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej w ZS w Drzonowie

2.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. WZÓR WNIOSKU

44 KBPobierzPodgląd pliku