Przejdź do treści

Załącznik numer 2 do Zarządzenia - REGULAMIN PRACY Zespołu ds. socjalnych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Drzonowie

42 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik numer 8-11-Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS

49 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik numer 7 - Umowa w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe

42 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik numer 6 - Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS

41 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 8.11.2016 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 8.11.2016 r. Zarządzenie

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik numer 1 - Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS

41 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik numer 2 - Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik numer 4 - Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z dofinansowaniem z ZFŚS, pomocy finansowej

35 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik numer 5 - Wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych ze środków ZFŚS

43 KBPobierzPodgląd pliku