Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Budowa placu zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie”. 10.01.2022 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

110 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

2. Specyfikacja warunków zamówienia.

505 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

3. Załączniki: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik 1a Dokumentacja projektowa. Załącznik 1b Przedmiar. Załącznik 1c Specyfikacja techniczna. Załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie z art 125 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - podstawy wykluczenia. Załącznik nr 4 Pisemne zobowiązanie innego podmiotu. Załącznik nr 5 formularz oferty. Załącznik nr 6 Wykaz robot budowlanych. Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy - wzór umowy. Link z dostępem do postępowania.

27 MBPobierzPodgląd pliku